Letselschade bij

Iedereen kan letselschade oplopen. Maar voor sommige mensen kan het extra ingrijpend of gelden andere regels. Denk bijvoorbeeld aan kinderen of zelfstandig ondernemers. 

Letselschade bij kinderen

Als deze in het verkeer gewond raken, (mede) doordat een ander een verkeersfout heeft gemaakt, dan kan hen geen eigen schuld worden verweten. Het maakt daarbij niet uit hoe onvoorzichtig ze zijn geweest. De schade moet dan volledig worden vergoed. We spreken dan van de 100%-regel. Ook buiten verkeerssituaties wordt deze regel soms door rechters toegepast.

Bij sommige slachtoffers gelden er geen andere regels voor de aansprakelijkheid, maar pakt de schade vaak veel groter uit en kost het meer moeite om de omvang van de schade vast te stellen.

Ook hier gaat het vaak om ernstige letselschade bij kinderen. Zij hebben nog een heel leven voor zich. Als zij bijvoorbeeld door het ongeval nooit kunnen werken, is de schade fors. Het kan dan ook moeilijk zijn om de omvang van de schade vast te stellen, omdat het de vraag is wat zij in de situatie zonder ongeval waren gaan studeren en wat voor werk zij dan hadden gevonden. Wij verzamelen informatie die hier meer licht op kan werpen (zoals de keuzes van ouders en broertjes en zusjes) en vervolgens wordt er vaak een deskundige ingeschakeld om dit uit te werken.

Letselschade bij zelfstandigen

Bij zelfstandigen kan de schade snel oplopen. Vooral ZZP-ers hebben vaak geen arbeidsongeschiktheidsverzekering en hebben dan soms vrijwel direct na het ongeval al geen inkomsten meer. Ook bij ondernemers met personeel is het belangrijk om snel hulp in te zetten, zodat het bedrijf blijft draaien. Hierbij wordt vaak de hulp van een bedrijfseconoom en een arbeidsdeskundige ingeschakeld. De ondernemer heeft dan de tijd om te herstellen of om het bedrijf financieel gezond kan over te dragen als blijkt dat hij de leiding van het bedrijf ook in de toekomst niet meer op zich kan nemen.

Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch