Ander letsel

Verkeersongevallen, bedrijfsongevallen en medische fouten kunnen tot allerlei letsel leiden. Heeft u letsel opgelopen door een ongeval of fout veroorzaakt door een ander? Dan kunt u de veroorzaker aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen. Wij kunnen u helpen in dit proces. 

Bel 040-369 0 169 of mail naar info@bewustlsa.nl.

Denk bij letsel aan:

 • amputaties van ledematen
 • beschadigingen van organen
 • oogletsel
 • grote littekens
 • psychisch letsel

Bij psychisch letsel gaat het vaak om:

 • angst
 • herbelevingen
 • nachtmerries
 • een Posttraumatische Stressstoornis (PTSS).

Het kan voorkomen dat u zich door iemand niet eerlijk of netjes behandeld voelt. Dat alleen is echter niet voldoende om schadevergoeding te kunnen claimen. Anders wordt het als u naar een psycholoog of psychiater moest voor behandeling. Dan bestaat er mogelijk wel een recht op schadevergoeding.

In de praktijk hebben mensen met lichamelijk letsel ook vaak psychische klachten. Zuiver geestelijk letsel komt in de praktijk van een letselschade advocaat minder voor.

Vaak hebben mensen letsel aan verschillende lichaamsdelen en psychische klachten en zijn er dus ook meerdere artsen en therapeuten betrokken bij de behandelingen. 

In veel gevallen nemen de medische behandelingen na het ongeval of de fout jaren in beslag. Regelmatig zijn er meerdere operaties noodzakelijk en soms is revalidatie (klinisch of poliklinisch) noodzakelijk. 

Sommige letsels zorgen ook voor terugkerende behandelingen, zoals:

 • dialyse na een nierbeschadiging
 • huidproblemen op de stomp na een beenamputatie

Door dit letsel kan er veel op u afkomen. U kunt wellicht:

 • niet meer (volledig) zelfstandig wonen
 • langere tijd of helemaal niet meer werken
 • minder bijdragen aan de opvoeding en verzorging van uw kinderen
 • niet of minder bijdragen in het huis en de tuin
 • u niet meer zelfstandig (over langere afstanden) verplaatsen

Dit vraagt om veel aanpassingen van u en uw omgeving. 

Wij kunnen in samenspraak met de aansprakelijke verzekeraar deskundigen inzetten om oplossingen te bedenken voor uw situatie. De kosten daarvan verhalen wij op de aansprakelijke verzekeraar. Dit neemt zorgen bij u weg, waardoor u zich kunt richten op wat u nog wel kunt en wilt in het leven. 

Heeft u letsel opgelopen door bijvoorbeeld een verkeersongeval of medische fout? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch