Smartengeld

Immateriële schade is schade die niet in geld uit te drukken is. Immateriële schade lijdt tot een vergoeding van:

 • smartengeld
 • affectieschade

Een vergoeding in verband met affectieschade is voor naasten en nabestaanden van mensen die door een ongeval, medische fout of misdrijf zeer ernstig letsel hebben opgelopen of zijn overleden. Welke naasten en nabestaanden recht hebben op deze vorm van schadevergoeding en wat zij krijgen, is geregeld in het Besluit Vergoeding Affectieschade.

[CTA]

Hieronder vertellen we u meer over het smartengeld. 

Recht op smartengeld

Smartengeld is een vergoeding van immateriële schade voor mensen die letsel hebben opgelopen bij een ongeval, medische fout of misdrijf.

U heeft ook recht op smartengeld als u heeft gezien dat iemand anders door een ongeval, medische fout of misdrijf ernstig letsel heeft opgelopen of is overleden en u daardoor shockschade heeft.

De gevolgen van een ongeval, medische fout of misdrijf kunnen ervoor zorgen dat uw kwaliteit van leven afneemt. Bijvoorbeeld doordat u:

 • pijn of verdriet hebt;
 • één of meerdere operaties hebt moeten ondergaan;
 • uw hobby niet meer kan uitoefenen;
 • uw werk niet meer kunt doen.

In dat geval heeft u recht op smartengeld.

Hoeveel smartengeld?

Om de hoogte van het smartengeld te bepalen, wordt vaak gekeken naar vergelijkbare zaken waarin de rechter het smartengeld heeft vastgesteld. Deze rechterlijke uitspraken zijn opgenomen in de Smartengeldgids.

Voor de hoogte van het smartengeld kijken rechters onder andere naar:

 • de mate van blijvende invaliditeit;
 • de aard en de ernst van het ongeval;
 • de duur van een ziekenhuisopname;
 • het aantal ondergane operaties;
 • de leeftijd van het slachtoffer;
 • de psychische gevolgen van het ongeval;
 • de beperkingen die u tegenkomt bij het verrichten van werkzaamheden op de werkplek, thuis en bij het beoefenen van hobby’s;
 • de duur van de arbeidsongeschiktheid.

Smartengeld berekenen

Er zijn geen tabellen en van smartengeld berekenen is geen sprake. Op basis van uitspraken van rechters in vergelijkbare zaken geeft de letselschade advocaat aan de aansprakelijke partij aan wat een redelijk bedrag aan smartengeld is. Als de wederpartij vervolgens met andere uitspraken komt, gaan partijen daarover in gesprek. Er wordt uiteindelijk vrijwel altijd overeenstemming bereikt.

Lukt dat niet, dan kan dit onderdeel aan de rechter worden voorgelegd en stelt deze de hoogte van het smartengeld vast. Letselschade zaken worden echter grotendeels buiten de rechter om geregeld.

Smartengeld bedragen

De smartengeld bedragen in Nederland lopen erg uiteen afhankelijk van bovengenoemde factoren. Bij misdrijven liggen ze vanwege de opzet van de dader hoger dan bij ongevallen waarbij geen sprake is van opzet maar enkel van schuld. Vergeleken met de ons omringende landen is het smartengeld in Nederland laag.

Financiële vergoeding bij ieder slachtoffer anders

Mensen kunnen hetzelfde letsel hebben en toch verschillende bedragen aan smartengeld ontvangen. Een aantal voorbeelden:

 • Als iemand met blijvend letsel nog een lang leven voor zich heeft, kan het smartengeld hoger zijn dan van iemand die al op leeftijd is.
 • Als een pianist met handletsel zijn beroep niet meer kan uitoefenen, zal het bedrag aan smartengeld voor hem hoger liggen dan voor een letselschade advocaat die zijn werk nog wel kan uitoefenen.
 • Als iemand met knieletsel een door hem geliefde sport moet opgeven, kan dat leiden tot een hogere smartengeld dan wanneer iemand beenletsel heeft maar al zijn hobby's nog kan uitoefenen.

Ook de materiële schade pakt overigens bij hetzelfde letsel heel verschillend uit. Vraag dus advies aan een letselschade advocaat voordat u situaties vergelijkt. Meestal is voor een letselschade expert snel duidelijk waarom er verschillende bedragen aan schadevergoeding worden uitgekeerd.

Wilt u schadevergoeding na letsel?

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u smartengeld eisen? Neemt u dan contact met ons op voor een vrijblijvend intakegesprek met een letselschade advocaat.

[CTA]

Regio's Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en Breda

Hebt u letsel opgelopen? De letselschade advocaten van Bewust Letselschade Advocaten kunnen u helpen bij het krijgen van een schadevergoeding. Wij zijn werkzaam in de regio's:

Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch