Smartengeld

Smartengeld is een vergoeding voor niet in geld uit te drukken schade. De gevolgen van een ongeval kunnen ervoor zorgen dat uw kwaliteit van leven afneemt. Bijvoorbeeld doordat u:

 • pijn of verdriet hebt;
 • één of meerdere operaties hebt moeten ondergaan;
 • uw hobby niet meer kan uitoefenen;
 • uw werk niet meer kunt doen.

U voelt deze schade niet direct in uw portemonnee. Maar de schade is er wel en moet ook worden vergoed. Om de hoogte van het smartengeld te bepalen, wordt vaak gekeken naar vergelijkbare zaken waarin de rechter het smartengeld heeft vastgesteld. Deze rechterlijke uitspraken zijn opgenomen in de Smartengeldgids. Vergeleken met de ons omringende landen is het smartengeld in Nederland laag. Voor de hoogte van het smartengeld kijken rechters onder andere naar:

 • de mate van blijvende invaliditeit;
 • de aard en de ernst van het ongeval;
 • de duur van een ziekenhuisopname;
 • het aantal ondergane operaties;
 • de leeftijd van het slachtoffer;
 • de psychische gevolgen van het ongeval;
 • de beperkingen die u tegenkomt bij het verrichten van werkzaamheden op de werkplek, thuis en bij het beoefenen van hobby’s;
 • de duur van de arbeidsongeschiktheid.
Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch