Soms kunnen verkeersongevallen, bedrijfsongevallen en zelfs medische fouten leiden tot een dwarslaesie. Er is dan een kans dat het slachtoffer recht heeft op letselschadevergoeding. Is dit bij u of een dierbare van u het geval? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

Bel 040-369 0 169 of mail naar info@bewustlsa.nl.

Bij een dwarslaesie is het ruggenmerg beschadigd. Hierdoor kunnen signalen vanuit de hersenen niet meer alle delen van het lichaam bereiken. Wat u niet meer kunt voelen en bewegen hangt of van de grootte en de plaats van de beschadiging van uw ruggenmerg. Er kan sprake zijn van een:

  • hoge dwarslaesie – die bestaat door een beschadiging boven de bovenste borstwervel
  • een lage dwarslaesie – die bestaat door een beschadiging onder de bovenste borstwervel

Bij een hoge dwarslaesie kunt u meestal zowel uw armen als benen niet meer bewegen en bij een lage dwarslaesie alleen uw benen niet meer. In beide gevallen voelt u ook meerdere organen niet meer, waardoor er problemen (kunnen) zijn met: 

  • de blaas
  • de darmen
  • seksualiteit en vruchtbaarheid
  • de huid

Een dwarslaesie kan compleet of incompleet zijn. Bij een incomplete dwarslaesie kan er in de beginperiode nog (gedeeltelijk) herstel optreden. Er blijft echter vrijwel altijd restschade. 

In alle gevallen volgt een intensieve revalidatie. In de meeste gevallen volgt hier – na de ziekenhuisopname - eerst een opname in een revalidatiecentrum voor.  Later zal dit meestal overgaan in een dagbehandeling. 

Een revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut en psycholoog zullen u helpen om te leren omgaan met de beperkingen die de dwarslaesie met zich brengt. 

Tijdens de revalidatie moet ook al bekeken worden welke aanpassingen er thuis noodzakelijk zijn. Kan uw woning aangepast worden of moet er gezocht worden naar een rolstoelvriendelijke woning? 

Ook is de kans groot dat er aanpassingen nodig zijn op de werkvloer of dat u op zoek moet naar ander (minder fysiek) werk. 

Wij kunnen in samenspraak met de aansprakelijke verzekeraar deskundigen inzetten om u hierbij te helpen. De kosten hiervan verhalen wij voor u verhalen op de aansprakelijke verzekeraar. U kunt zich hierdoor richten op het opnieuw vormgeven van uw leven. 

Heeft u een dwarslaesie opgelopen? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. 

Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch