Andere oorzaak

Helaas kunt u bij veel activiteiten letselschade oplopen. We zeggen immers niet voor niets dat een ongeluk in een klein hoekje zit. In sommige gevallen kunt u uw schade claimen bij een andere partij. Denkt u recht te hebben op vergoeding voor letselschade? Neem dan contact met ons op. 

Bel 040-369 0 169 of mail naar info@bewustlsa.nl.

Letselschade door een ski-ongeval

Het komt regelmatig voor dat mensen tijdens het skiën ten val komen omdat een ander tegen ze aan botst. Als dit het gevolg is van het niet naleven van de FIS-regels kan de ander aansprakelijk worden gesteld. Deze kan dan een beroep doen op zijn aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP).

Letselschade door een ongeval op school of de buitenschoolse opvang (BSO)

Helaas gebeuren er op scholen nog wel eens ongevallen met nare gevolgen. Vaak gaat het dan om gymongevallen. Niet alle ongevallen zijn te voorkomen. Vaak kan de school geen verwijt worden gemaakt. Dit is wel het geval bij:

  • te weinig toezicht
  • te moeilijke opdrachten
  • toestellen (hulpmiddelen) die gebrekkig zijn

De school kan dan aansprakelijk worden gesteld. De school kan dan een beroep doen op zijn aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB).

Letselschade door een ongeval tijdens het verrichten van vrijwilligerswerk

Soms loopt u een ongeval op, terwijl u juist anderen wilt helpen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een val bij het uitvoeren van een klusje. De organisatie kan dan worden gezien als een werkgever en aansprakelijk zijn. Vrijwel alle organisaties hebben dan ook een verzekering afgesloten voor hun vrijwilligers.

Letselschade door een val of door een gevaarlijke situatie op de weg of stoep

Soms komen mensen door bijvoorbeeld een gat in de weg of een verhoging door boomwortels van de stoep ten val. Soms leidt dit enkel tot wat schaafwonden maar regelmatig – zeker bij ouderen – tot botbreuken. 

Uiteraard moet u zelf goed opletten. Maar als de belemmering onverwachts of veel hoger of groter dan gebruikelijk is en daar niet voor gewaarschuwd wordt, kan de wegbeheerder aansprakelijk worden gesteld voor de letselschade. 

Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch