Letselschade bij kinderen

Helaas lopen ook kinderen letselschade op. En soms gaat het daarbij om ernstig letsel. Wanneer het gaat om letselschade bij kinderen kan er dus sprake zijn van ernstige gevolgen. Kinderen zijn vaak slachtoffer:

Ouders hebben dan veel vragen over de toekomst van hun kind en de schadevergoeding waar het kind recht op heeft.

Letselschade minderjarig kind bij verkeersongevallen

Loopt een kind onder de 14 jaar bij een verkeersongeval letsel op in of door een motorvoertuig? Dan moet zijn letselschade in principe altijd volledig worden vergoed. Ook als het minderjarig kind zelf heeft bijgedragen aan het ontstaan van het verkeersongeval. Dit heeft de Hoge Raad beslist. We noemen dit de 100%-regel.

Eigen schuld bij letselschade na een verkeersongeval van jouw kind? 

Dit geldt niet voor kinderen vanaf 14 jaar. Deze kunnen mogelijk wel een beroep doen op de 50%-regel. Dit betekent dat wanneer een kind ook zelf schuld heeft aan het ontstaan van het ongeval hij in ieder geval altijd 50% van zijn schade vergoed krijgt.

Bij kinderen jonger dan 14 jaar kennen we dus geen eigen schuld bij letselschade als gevolg van een verkeersongeval.

Het gevolg van een percentage eigen schuld is dat de schade van het letselschade slachtoffer helaas niet volledig voor vergoeding in aanmerking komt.

Andere gevaarlijke situaties die kunnen ontstaan

In andere situaties moet de schade van een kind onder de 14 jaar soms ook volledig worden vergoed, wanneer het kind zelf schuld heeft aan het ontstaan van de letselschade. Een voorbeeld uit de praktijk: een minderjarig kind helpt mee op de boerderij en komt daarbij met zijn hand in een machine. De letselschade moet dan volledig worden vergoed.

letselschade bij kinderen

Ongevallen onder schooltijd of op BSO

Hierbij kan worden gedacht aan:

 • een ongeval tijdens de gymles
 • een ongeval tijdens vakken als handenarbeid of scheikunde
 • een ongeval op de speelplaats

Vaak wordt hierbij letsel opgelopen. In sommige gevallen kan een andere leerling of de school aansprakelijk gesteld worden.

Scholen hebben hiervoor meestal twee verzekeringen afgesloten:

 • een aansprakelijkheidsverzekering
 • een ongevallenverzekering

Een andere leerling zal meestal vallen onder de aansprakelijkheidsverzekering van zijn ouders. Deze vergoedt dan de letselschade van de medeleerling.

letselschade minderjarig kind

Letselschade tijdens sport en spel bij kinderen

Regelmatig loopt iemand tijdens een sport of spel letselschade op. Een andere speler of de club of vereniging is daar meestal niet aansprakelijk voor. Bij sport of spel horen nu eenmaal risico’s. Als er echter duidelijk belangrijke spelregels zijn overtreden dan kan dit anders zijn.

Dan kan de letselschade wellicht verhaald worden op:

 • een andere speler (of diens aansprakelijkheidsverzekering)
 • de club of vereniging (of diens aansprakelijkheidsverzekering)

Een club of vereniging heeft meestal ook een ongevallenverzekering afgesloten voor haar leden.

Heeft uw kind letselschade opgelopen?

Als de aansprakelijkheid van een andere partij kan worden vastgesteld, moet deze de schade van het minderjarig kind vergoeden. Het gaat dan om:

 • materiële schade (zoals medische kosten)
 • immateriële schade (ook wel smartengeld genoemd)

De eerst genoemde schade is die u "in uw portemonnee" voelt. Smartengeld voelt u niet in uw portemonnee, maar krijgt u vanwege de pijn, ellende en gederfde levensvreugde die een ongeval teweeg brengt.

Bij minderjarige kinderen is het moeilijk om de toekomstige schade in kaart te brengen. Dit geldt nog extra voor jonge kinderen omdat hun kwaliteiten en mogelijkheden nog niet blijken uit bijvoorbeeld CITO-scores en sportprestaties. Daarvoor worden dan deskundigen ingeschakeld, die dan ook de achtergrond van ouders meenemen (omdat dit een aanwijzing kan zijn voor de mogelijkheden van kinderen).

Omdat kinderen in alle opzichten nog groeien, wordt een letselschadezaak van een minderjarig kind meestal ook pas afgewikkeld als het kind meerderjarig geworden is.

smartengeld kinderen

Kantonrechter en een geblokkeerde rekening

Wordt de letselschadezaak toch afgewikkeld tijdens de minderjarigheid van het kind dan zijn een paar dingen verplicht:

 • de schadevergoeding die bestemd is voor het kind moet op een speciale bankrekening worden gestort. De wettelijk vertegenwoordiger moet dan aan de kantonrechter vragen om toestemming als hij geld wil opnemen van die bankrekening (de wettelijke vertegenwoordigers zullen veelal de ouders zijn. Het kan echter ook gaan om een voogd). Dit dient ervoor om te zorgen dat de schadevergoeding ook nog op de rekening staat op het moment dat het kind meerderjarig wordt. Het kind zelf kan dus pas over het geld beschikken als hij 18 jaar is.
 • de regeling die de wettelijk vertegenwoordiger met de aansprakelijke partij wil treffen, moet eerst ter goedkeuring aan de kantonrechter worden voorgelegd. Ook deze regel geldt ter bescherming van het minderjarige slachtoffer. Wanneer het gaat om een bedrag onder de € 700,00 is er geen toestemming van de kantonrechter nodig. Overigens dienen wettelijk vertegenwoordigers ook voor het starten van een procedure of het instellen van beroep tegen een uitspraak toestemming te vragen aan de kantonrechter.

De verjaring van het recht op schadevergoeding

Wanneer u als volwassene letselschade oploopt kunt u niet eindeloos wachten met het indienen van een claim. Op grond van de wet dient dit in de meeste gevallen te gebeuren binnen vijf jaar nadat u bekend bent met de schade en de aansprakelijke persoon.

Maar wat als ouders van minderjarige kinderen geen claim indienen? Blijft hun eigen kind na een ongeval dan met zijn schade zitting? Het antwoord op deze vraag is: nee. In die zin gelden minderjarigen als een bijzondere categorie waar het aankomt op verjaring.

Voor minderjarigen begint de verjaringstermijn van vijf jaar pas te lopen vanaf de 18e verjaardag.

letselschade bij kinderen bewust

Letselschade advocaat inschakelen

Voor ouders zal het niet altijd duidelijk zijn of er iemand aansprakelijk is. Een letselschade advocaat kan hierbij helpen. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in de behandeling van letselschade. Alle drie zijn zij lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) en de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP). Daarnaast is ons kantoor is aangesloten bij het Keurmerk Letselschade van de Letselschade Raad. Bij ons bent u dan ook verzekerd van deskundige rechtsbijstand en een goede persoonlijke begeleiding.

Een kind ervaart vaak jaren de gevolgen van het opgelopen letsel. Bovendien gaat het kind door het letsel soms een onzekere toekomst tegemoet. Daarom is ons advies om uit te zoeken of de letselschade van uw kind op iemand verhaald kan worden. Wij zijn hier graag toe bereid. Neem daarom gerust contact met ons op voor een gratis adviesgesprek.

Komt vast te staan dat de wederpartij aansprakelijk is? Dan is onze rechtsbijstand volledig kosteloos. Wij kunnen onze kosten dan namelijk verhalen op de aansprakelijke partij.

[CTA]

Letselschade advocaten in regio’s Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en Breda

De letselschade advocaten van Bewust Letselschade Advocaten zijn werkzaam in de regio’s:

Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch