Letselschade bij kinderen

Helaas komt letselschade bij kinderen ook voor. En soms gaat het daarbij om ernstig letsel. Dit gebeurt – behalve thuis – het meest:

Ouders hebben dan veel vragen over de toekomst van hun kind en de schadevergoeding waar het kind recht op heeft.

[CTA]

Letselschade kind bij verkeersongevallen

Loopt een kind onder de 14 jaar bij een verkeersongeval letsel op in of door een motorvoertuig? Dan moet zijn letselschade in principe altijd volledig worden vergoed door de aansprakelijke partij. Ook als het minderjarig kind zelf heeft bijgedragen aan het ontstaan van het verkeersongeval. Dit heeft de Hoge Raad beslist. We noemen dit de 100%-regel. De schade van het kind moet volledig (voor 100%) vergoed worden.

Dit geldt niet voor kinderen vanaf 14 jaar. Deze kunnen mogelijk wel een beroep doen op de 50%-regel.

letselschade bij kinderen

Andere gevaarlijke situaties

In andere situaties moet de schade van een kind onder de 14 jaar soms volledig worden vergoed. Ook als het minderjarige kind zelf schuld heeft aan het ontstaan van het letsel. Een voorbeeld uit de praktijk. Een kind helpt mee op de boerderij. Daarbij komt hij met zijn hand in een machine. De letselschade moet dan volledig worden vergoed.

Ongevallen onder schooltijd of op BSO

Letselschade bij kinderen onder schooltijd of op de BSO. Hierbij kan worden gedacht aan:

 • een ongeval tijdens de gymles
 • een ongeval tijdens vakken als handenarbeid of scheikunde
 • een ongeval op de speelplaats

Vaak leidt dit tot letselschade. In sommige gevallen kan een andere leerling of de school aansprakelijk gesteld worden.

Scholen hebben hiervoor meestal twee verzekeringen afgesloten:

 • een aansprakelijkheidsverzekering
 • een ongevallenverzekering

Een andere leerling zal meestal vallen onder de aansprakelijkheidsverzekering van zijn ouders. Deze vergoedt dan de letselschade van de medeleerling.

letselschade minderjarig kind

Letselschade bij kinderen tijdens sport en spel

Regelmatig komt letselschade bij kinderen voor tijdens sport of spel. Een andere speler of de club of vereniging is daar meestal niet aansprakelijk voor. Bij sport of spel horen nu eenmaal risico’s. Als er echter duidelijk belangrijke spelregels zijn overtreden dan kan dit anders zijn.

Dan kan de letselschade wellicht verhaald worden op:

 • een andere speler (of diens aansprakelijkheidsverzekering)
 • de club of vereniging (of diens aansprakelijkheidsverzekering)

Een club of vereniging heeft meestal ook een ongevallenverzekering afgesloten voor haar leden.

smartengeld kinderen

Letselschade advocaat

Het is niet altijd duidelijk of er iemand aansprakelijk is. Een letselschade advocaat kan je hierbij helpen.

Eigen schuld bij letselschade

Soms heeft het kind zelf ook schuld aan het ontstaan van de letselschade. Bijvoorbeeld een kind dat al spelend de weg op rent om een bal te pakken en dan wordt aangereden.

De Hoge Raad heeft onderscheid gemaakt tussen:

 • kinderen jonger dan 14 jaar
 • kinderen vanaf 14 jaar

Kinderen jonger dan 14 jaar hebben meer gevaar te duchten dan volwassenen vanwege:

 • eigen onvoorzichtigheid
 • onberekenbaarheid
 • impulsiviteit

De letselschade wordt dan in veel gevallen volledig vergoed.

letselschade bij kinderen bewust

Heeft jouw kind letselschade opgelopen?

Als de aansprakelijkheid van een andere partij kan worden vastgesteld, moet deze de schade van het minderjarig kind vergoeden. Het gaat dan om:

 • materiële schade (zoals medische kosten)
 • immateriële schade (smartengeld)

Materiële schade is wat je voelt of in de toekomst gaat voelen in je portemonnee. Smartengeld voel je niet in je portemonnee maar krijg je vanwege de pijn, ellende en gederfde levensvreugde die een ongeval teweeg brengt.

Bij minderjarige kinderen is het moeilijk om de toekomstige schade in kaart te brengen. Dit geldt nog extra voor jonge kinderen. Dit komt omdat hun kwaliteiten en mogelijkheden nog niet blijken uit bijvoorbeeld CITO-scores en sportprestaties. Daarvoor worden dan deskundigen ingeschakeld die dan ook de achtergrond van ouders meenemen. Dit doen zij omdat dit een aanwijzing kan zijn voor de mogelijkheden van kinderen.

Een letselschadezaak van een minderjarig kind wordt meestal pas afgewikkeld als het kind meerderjarig is geworden. Dit komt omdat kinderen in alle opzichten nog groeien.

Wordt de letselschadezaak toch afgewikkeld tijdens de minderjarigheid van het kind? Dan zijn een paar dingen verplicht:

 • de schadevergoeding bestemd voor het kind moet op een speciale bankrekening worden gestort. De wettelijk vertegenwoordiger kan het geld dan niet zonder toestemming van de kantonrechter opnemen. Ook kan het minderjarige kind er pas over beschikken als hij 18 jaar is (rekening voor gelden minderjarigen).
 • de regeling die de wettelijk vertegenwoordiger met de aansprakelijke partij wil treffen, moet eerst ter goedkeuring aan de kantonrechter worden voorgelegd.

[CTA]

Heeft jouw kind letselschade door een ongeval?

Een kind ervaart vaak jaren de gevolgen van het opgelopen letsel. Letselschade bij kinderen zorgt vaak ook voor een onzekere toekomst. Daarom is ons advies om uit te zoeken of de letselschade van uw kind op iemand verhaald kan worden. Wij zijn hier graag toe bereid. Neem daarom gerust contact met op met onze letselschade advocaten in Eindhoven voor een vrijblijvend intakegesprek.

Letselschade advocaten in regio’s Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en Breda

De letselschade advocaten van Bewust Letselschade Advocaten zijn werkzaam in de regio’s:

Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch