Letselschade door sport en spel

Bent u aansprakelijk voor de letselschade als u per ongeluk iemands been breekt tijdens een voetbalwedstrijd? Met andere woorden: hoe zit het nu met de aansprakelijkheid bij sport en spel? Hieronder leest u er meer over. Wilt u direct meer informatie, omdat u letsel door sport heeft opgelopen? Neem dan contact met ons op voor een gesprek met een letselschadespecialist.

[CTA]

Het risico op letselschade door sport en spel

Veel sport- en spelactiviteiten zijn naar hun aard risicovol. De kans dat u bij een spel letsel oploopt is groot. Zeker bij contactsporten, zoals voetbal. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het volgende letsel:

  • botbreuken
  • letsel aan banden en spieren
  • hersenletsel

Als u gaat sporten accepteert u die risico’s. Althans, tot op zeker hoogte natuurlijk. Er gelden natuurlijk regels waaraan iedereen zich dient te houden. Denk bijvoorbeeld aan natrappen tijdens een voetbalwedstrijd. Is dit een risico dat je accepteert tijdens een voetbalwedstrijd? 

Sport en spelsituatie aansprakelijkheid

Bij sport en spel zijn de normen voor aansprakelijkheid vaak anders dan bij andere activiteiten, omdat er inherent een bepaald risico verbonden is aan deze activiteiten en de deelnemers zelf verantwoordelijk zijn voor dit risico. Dit betekent dat alle ongevallen tijdens sport en spel, automatisch leiden tot aansprakelijkheid van een andere deelnemer of organisatie. 

Er zijn echter wel situaties waarin aansprakelijkheid kan ontstaan, zoals wanneer iemand opzettelijk of met grove nalatigheid een medespeler of tegenstander letsel toebrengt tijdens het sporten of spelen. In deze gevallen kan de persoon die de schade heeft veroorzaakt civiel- of strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. 

Ook organisatoren van sport- en spelactiviteiten, zoals sportclubs, kunnen in sommige gevallen aansprakelijk worden gesteld voor de schade die deelnemers oplopen tijdens de activiteit. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de organisator onvoldoende maatregelen heeft genomen om de veiligheid van de deelnemers te waarborgen, zoals het niet nemen van de juiste veiligheidsmaatregelen bij gevaarlijke sporten of het niet voldoen aan de zorgplicht bij het organiseren van een evenement.

Natrap arrest

Een verhoogde drempel voor aansprakelijkheid

Stel: u brengt iemand tijdens een wedstrijd letsel toe met een tackle. In de meeste gevallen bent u dan niet aansprakelijk. Binnen sport- en spelsituaties geldt namelijk een verhoogde drempel voor aansprakelijkheid. De reden daarvan is, in de woorden van de Hoge Raad, dat:

‘(…) deelnemers aan die sport of dat spel in redelijkheid tot op zeker hoogte gevaarlijke, slecht gecoördineerde, verkeerd getimede of onvoldoende doordachte handelingen of gedragingen (…) van elkaar moeten verwachten.’

Met andere woorden: een tackle in de supermarkt kunt u beter achterwege laten. U zult aansprakelijk zijn voor de letselschade en een schadevergoeding moeten betalen. Bij een tackle op het voetbalveld zal dit doorgaans niet het geval zijn.

Ook wanneer een spelregel wordt overtreden leidt dit niet automatisch tot aansprakelijkheid voor letselschade. Deze overtreding is wel een factor die meeweegt bij de beoordeling.

natrappen arrest

Geen verhoogde drempel voor aansprakelijkheid bij gymongevallen

Om misverstanden te voorkomen: bij gymongevallen is er geen verhoogde drempel voor aansprakelijkheid. Bij een gymongeval staat immers niet de verhouding tussen de sporters centraal, maar de verhouding tussen school en leerling.

Wanneer kunt u wel letselschade claimen?

Natrap arrest

Een goed voorbeeld van wat ontoelaatbaar is vinden we in het natrap arrest van de Hoge Raad.

Tijdens een voetbalwedstrijd wordt een speler geschopt. De speler loopt daardoor letsel op. De speler is echter niet meer in het bezit van de bal. Een klassiek geval van het natrap arrest. De schop wordt aangemerkt als een abnormaal gevaarlijke gedraging. De bal was namelijk helemaal niet meer in de buurt. Vanwege deze grove overtreding werd in het natrappen arrest aansprakelijkheid voor de letselschade aangenomen. De speler die de trap gaf, was voor het letsel aansprakelijk en moest een schadevergoeding betalen aan de andere speler.

natrap arrest

Ook een onvoorziene gedraging kan leiden tot aansprakelijkheid voor letselschade. Bij volleybal hoeft u bijvoorbeeld niet te verwachten dat iemand een bal wegtrapt in uw gezicht.

Juridische bijstand van een letselschade expert

Heeft u een vermoeden dat er in uw situatie sprake was van een grove overtreding waardoor u letselschade heeft opgelopen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek met een juridisch specialist. 

Onze advocaten weten als letselschade expert alles van letselschade door sport en spel. Wij kunnen snel inschatten of het zinvol is om de andere speler aansprakelijk te stellen. Indien de andere speler aansprakelijk is, kunnen wij u ook helpen om de hoogst mogelijke schadevergoeding te realiseren. Daarbij is het wel relevant om het volgende voor ogen te houden.

In praktijk zelden schadevergoeding voor letselschade door sport en spel

Bij Bewust Letselschade Advocaten staan wij voor een eerlijk verhaal. Vaak is het voor sporters helaas niet mogelijk om exact aan te tonen wat er is gebeurd en hoe zij het letsel hebben opgelopen. Dit maakt het haast onmogelijk om te bewijzen dat de gedraging viel buiten de orde van het normale spel. Dat er bijvoorbeeld een rode kaart is gegeven, is op zichzelf immers niet voldoende.

In de praktijk betekent dit dat een sporter met letsel vaak geen schadevergoeding kan claimen voor de letselschade. Het is niet onmogelijk voor een sporter met letselschade om vergoeding van de schade te claimen.

letsel door sport

Wat kunt u doen om de kans op een schadevergoeding te vergroten?

Zorg er in ieder geval voor dat u direct zoveel mogelijk bewijs verzamelt met betrekking tot wat er is gebeurd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan camerabeelden of verklaringen van getuigen. Op die manier kunt u mogelijk toch aantonen dat de gedraging viel buiten de orde van het normale spel. Wanneer u daarin slaagt, heeft u recht op een schadevergoeding.

Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking?

De schade die voor vergoeding in aanmerking komt kan worden onderverdeeld in twee soorten schade, namelijk materiële en immateriële schade.

Materiële schade

Materiële schade is schade die u voelt in uw portemonnee. U kunt daarbij denken aan:

  • reiskosten
  • parkeerkosten
  • niet-vergoede medische kosten
  • verlies van arbeidsvermogen
  • huishoudelijke hulp
  • verlies van zelfwerkzaamheid
  • verlies van zelfredzaamheid

Immateriële schade (smartengeld)

Smartengeld is een vergoeding voor het leed dat is veroorzaakt. De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

sport en spelsituatie aansprakelijkheid

Heeft u letsel opgelopen? Bel voor een letselschadespecialist

Heeft u letsel opgelopen door sport en spel en bent u op zoek naar een letselschade advocaat in Eindhoven? Een letselschadespecialist van ons kantoor gaat graag vrijblijvend met u in gesprek. Tijdens dit gesprek kunnen wij inschatten of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Als de aansprakelijkheid wordt erkend, komen onze kosten doorgaans voor rekening van de aansprakelijke partij.

[CTA]

Regio's Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en Breda

Hebt u letsel opgelopen? De letselschade advocaten van Bewust Letselschade Advocaten kunnen u helpen bij het krijgen van een schadevergoeding. Wij zijn werkzaam in de regio's:

Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch