Bent u aansprakelijk als u per ongeluk iemands been breekt tijdens een voetbalwedstrijd? Met andere woorden: hoe zit het nu met de aansprakelijkheid bij sport en spel? Hieronder leest u er meer over. Wilt u direct meer informatie over uw specifieke geval? Neem dan contact met ons op. 

Bel 040-369 0 169 of mail naar info@bewustlsa.nl.

Het risico op letselschade 

Veel sport- en spelactiviteiten zijn naar hun aard risicovol. De kans op lichamelijk letsel is groot. Zeker bij contactsporten, zoals voetbal. Als je gaat sporten accepteer je die risico’s. Althans, tot op zeker hoogte natuurlijk.

Een verhoogde drempel voor aansprakelijkheid

Stel: je brengt iemand tijdens een wedstrijd letsel toe met een tackle. In de meeste gevallen ben je dan niet aansprakelijk. Binnen sport- en spelsituaties geldt namelijk een verhoogde drempel voor aansprakelijkheid. De reden daarvan is, in de woorden van de Hoge Raad, dat:

‘(…) deelnemers aan die sport of dat spel in redelijkheid tot op zeker hoogte gevaarlijke, slecht gecoördineerde, verkeerd getimede of onvoldoende doordachte handelingen of gedragingen (…) van elkaar moeten verwachten.’

Met andere woorden: een tackle in de supermarkt kun je beter achterwege laten. Je zult aansprakelijk zijn voor de schade. Bij een tackle op het voetbalveld zal dit doorgaans niet het geval zijn.

Ook wanneer een spelregel wordt overtreden leidt dit niet automatisch tot aansprakelijkheid. Deze overtreding is wel een factor die meeweegt bij de beoordeling.

Een voorbeeld van wat ontoelaatbaar is vinden we in het natrap-arrest van de Hoge Raad.

Tijdens een voetbalwedstrijd wordt een speler geschopt. De speler is echter niet meer in het bezit van de bal. Een klassiek geval van natrappen dus. De schop wordt aangemerkt als een abnormaal gevaarlijke gedraging. De bal was namelijk helemaal niet meer in de buurt. Om deze reden werd aansprakelijkheid aangenomen.

Zelden vergoeding voor letselschade

Vaak is het voor sporters echter niet mogelijk om exact aan te tonen wat er is gebeurd. Dit maakt het haast onmogelijk om te bewijzen dat de gedraging viel buiten de orde van het normale spel. Dat er bijvoorbeeld een rode kaart is gegeven is op zichzelf immers niet voldoende. In de praktijk betekent dit dat de sporter vaak geen vergoeding kan claimen voor de schade.

Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch