Schadevergoeding hersenletsel

Verkeersongevallen, bedrijfsongevallen en andere ongevallen kunnen leiden tot niet aangeboren hersenletsel, afgekort NAH. Het gaat dan vaak om:

 • een hersenschudding
 • een hersenkneuzing
 • een bloeding in de hersenen

Soms zijn de gevolgen zo ernstig dat iemand zelfs in een comateuze toestand beland.

In sommige gevallen heeft de persoon met hersenletsel recht op een schadevergoeding. Denkt u dat dit bij u of een dierbare van u het geval is? Neem dan contact met ons op om de haalbaarheid van uw zaak met een letselschade advocaat te bespreken. 

[CTA]

Niet aangeboren hersenletsel

De klachten na hersenletsel

Van een hersenschudding herstelt u meestal binnen een paar maanden. Als de klachten langer aanhouden spreken we van een Postcommotioneel syndroom (PCS). 

De klachten van een hersenkneuzing of hersenbloeding gaan vaak niet meer weg. We spreken dan van blijvend letsel. De hersenen zijn dan door het ongeval blijvend beschadigd. Er zijn dan vaak problemen met:

 • zien
 • begrijpen
 • onthouden
 • het vinden van woorden (afasie)

Ook kunt u bij hersenletsel moeite hebben met het bewegen van een deel van uw lichaam en bent u vaak sneller vermoeid. 

postcommotioneel syndroom

De behandelingen na hersenletsel

Er volgt na hersenletsel veelal een lang en intensief revalidatietraject, waarbij een revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog en soms ook een logopedist betrokken zijn. Deze leren u om te gaan met de problemen die veroorzaakt worden door het hersenletsel. 

Problemen in het dagelijks leven na hersenletsel

U zult echter ook na deze revalidatie door het hersenletsel tegen problemen aanlopen in het dagelijks leven. Handelingen die voorheen eenvoudig waren, kunnen door het hersenletsel ineens lastig zijn. Denk aan:

 • boodschappen doen (wat heb je nodig en waar kun je dat vinden?)
 • koken (welke spullen heb je nodig, welke handelingen moet je verrichten en in welke volgorde?)
 • de administratie bijhouden
 • instanties bellen om zaken te regelen

Professionals die u kunnen helpen na hersenletsel

U kunt hierbij hulp krijgen van een NAH-begeleider, die u wekelijks een paar uur helpt met dit soort dingen. Het kan ook nodig zijn dat u hulp krijgt van:

 • een bewindvoerder
 • een mentor of
 • een curator

Juridische bijstand bij letselschade

Zeker met hersenletsel is het lastig om vast te stellen waar u moet beginnen met het regelen van hulp. Wij kunnen samen met de aansprakelijke verzekeraar deskundigen inzetten om u hierbij te helpen. De kosten hiervan verhalen wij voor u op de aansprakelijke verzekeraar. 

U kunt uw energie dan besteden aan de zaken die u belangrijk vindt in uw leven. 

Schadevergoeding na hersenletsel

Als u denkt dat iemand anders schuld heeft aan het ongeval waar u hersenletsel bij opliep, dan dient deze aansprakelijk te worden gesteld. Wij kunnen u hierbij helpen.

Voorschotten

Als de aansprakelijkheid vast staat, dan kan gestart worden met het in kaart brengen van uw schade. Wij helpen u om deze schade te onderbouwen en hiervoor voorschotten te krijgen zodat u niet in de financiële problemen komt.

In te schakelen deskundigen bij letselschade

Om sommige schadeposten in kaart te brengen, moeten we misschien ook een beroep doen op andere deskundigen, zoals:

 • een bouwkundige
 • een ergotherapeut (soms ook als casemanager)
 • een arbeidsdeskundige
 • een bedrijfseconoom
 • een rekenkundige

Een bouwkundige

Als u naast cognitieve beperkingen ook (forse) lichamelijke beperkingen hebt door het hersenletsel, dan kan het nodig zijn om uw woning te verbouwen zodat u hierin kunt blijven wonen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u door het ongeval rolstoelafhankelijk bent. Er wordt dan een bouwkundige ingeschakeld om partijen te adviseren over de mogelijkheden.

De kosten van de verbouwing komen voor rekening van de aansprakelijkheidsverzekeraar.

Een ergotherapeut

Een ergotherapeut kan voor veel problemen in en rond het huis of bij het vervoer oplossingen bedenken. Soms volstaan tips maar vaak dienen er ook hulpmiddelen aangeschaft te worden om het dagelijks leven wat gemakkelijker te maken. Denk aan:

 • een trippelstoel
 • een robotstofzuiger
 • een douchekruk
 • een driewielfiets

De aansprakelijkheidsverzekeraar neemt daar dan de kosten van op zich.

Casemanager

Als er veel moet worden geregeld, kan de ergotherapeut ook optreden als casemanager. Zij neemt u dan het regelwerk uit handen. Hierbij moet u denken aan de aanvraag van:

 • hulp vanuit de WMO
 • een persoonsgebonden budget (PGB)
 • vergoeding vanuit de zorgverzekeraar

Wat niet vergoedt wordt uit andere middelen, wordt veelal vergoed door de aansprakelijkheidsverzekeraar.

Een arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige kan niet alleen helpen bij de re-integratie maar ook uitwerken wat voor werk u had kunnen doen en wat u daarmee had kunnen verdienen in de situatie zonder ongeval.

Ook kan deze uitwerken wat u in de situatie met ongeval nog kunt verdienen.

Daarnaast kan de arbeidsdeskundige in kaart brengen hoeveel hulp in het huishouden u vanwege het hersenletsel nodig heeft.

Een bedrijfseconoom

Bij een zelfstandig ondernemer is er ook een bedrijfseconoom nodig om te onderzoeken hoe het bedrijf van het slachtoffer ervoor stond en hoe de toekomst er daarmee uit had gezien zonder ongeval.

Als het is gelukt om het bedrijf te behouden, dan onderzoekt hij ook wat hiermee nu minder verdiend kan worden door de (gedeeltelijke) uitval van de ondernemer.

Een rekenkundige

Vrijwel elke letselschadezaak wordt uiteindelijk met een som ineens afgewikkeld. In deze schadevergoeding moet dan rekening zijn gehouden met o.a.:

 • rente
 • inflatie
 • vermogensbelasting
 • sterftekansen
 • mogelijk verlies van toeslag
 • mogelijke toename van eigen bijdragen (bijvoorbeeld voor de WLZ)

Daarom wordt vaak bij grote schades een rekenbureau ingeschakeld.

Schadevergoeding

De schade bestaat altijd uit 2 onderdelen:

 • materiële schade
 • immateriële schade

Materiële schade

Hierbij kan gedacht worden aan:

 • niet-vergoede medische kosten
 • reiskosten in verband met bezoeken aan artsen en therapeuten
 • persoonlijke verzorging (ook als dit onbetaald is opgepakt)
 • huishoudelijke hulp (ook als dit onbetaald is gedaan)
 • verlies van arbeidsvermogen (waaronder ook studievertraging en pensioenschade vallen)
 • verlies van zelfwerkzaamheid
 • kosten in verband met hulpmiddelen of andere voorzieningen
 • Immateriële schade

De immateriële schade

Immateriële schade is wat je niet voelt in je portemonnee maar wel in je hart. De vergoeding daarvan, het smartengeld, is voor:

 • de pijn
 • het verdriet
 • de gederfde levensvreugde

De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van de omstandigheden van het geval zoals:

 • de mate van blijvende invaliditeit;
 • de aard en de ernst van het ongeval;
 • de duur van een ziekenhuisopname;
 • het aantal ondergane operaties;
 • de leeftijd van het slachtoffer;
 • de psychische gevolgen van het ongeval;
 • de beperkingen die u tegenkomt bij het verrichten van werkzaamheden op de werkplek, thuis en bij het beoefenen van hobby’s;
 • de duur van de arbeidsongeschiktheid.

Enerzijds moet voor een redelijk bedrag worden gekeken naar deze omstandigheden en anderzijds moet getracht worden om een vergelijkbare uitspraak van een rechter te vinden in de Smartengeldgids van de ANWB. Dit is lastig, zeker als het gaat om ernstig, meervoudig letsel. Toch komen we daar vrijwel altijd met een verzekeraar uit en anders kan dit worden voorgelegd aan een rechter.

schadevergoeding hersenletsel

Hersenletsel opgelopen?

Heeft u een hersenletsel opgelopen en bent u op zoek naar een letselschade advocaat in Eindhoven? Neemt u dan contact met ons op voor een vrijblijvend intakegesprek. Wij kunnen veel voor u betekenen.

[CTA]

Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch