U kunt een dierbare verliezen door:

  • een verkeersongeval
  • een arbeidsongeval
  • een medische fout
  • een ongeval met of aanval door een dier
  • een geweldsmisdrijf
  • een gebrek aan een opstal (bijvoorbeeld een gebouw of weg)
  • een andere gebeurtenis

Eerst beoordelen we wie aansprakelijk is voor de schade. De aansprakelijke partij moet namelijk de schade vergoeden. Vervolgens stellen we die partij aansprakelijk. Zo nodig vragen we de rechter om de aansprakelijkheid vast te stellen. Als de aansprakelijkheid is erkend, gaan we de schade verhalen.

 

Natuurlijk is het verlies van een naaste nooit in geld uit te drukken. We kunnen er wel voor zorgen dat u er naast uw verdriet niet ook nog geldzorgen bij krijgt.

Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch