Letselschade is voor ieder slachtoffer vervelend. Maar bij zelfstandig ondernemers kan het extra ingrijpend zijn. Zeker als de letselschade het de ondernemer onmogelijk maakt zijn werkzaamheden uit te voeren. Het verlies van arbeidsvermogen. Een slachtoffer in loondienst krijgt dan nog twee jaar (gedeeltelijk) doorbetaald. Bij een zelfstandig ondernemer is het vaak zo dat het inkomen per direct stopt. Zit u in deze situatie? Dan wilt u zo snel mogelijk duidelijkheid om weer aan uw financiĆ«le verplichtingen te kunnen voldoen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

Bel 040-369 0 169 of mail naar info@bewustlsa.nl.

Verlies arbeidsvermogen: zelfstandig

Het verlies van arbeidsvermogen bij een zelfstandige wordt vastgesteld door onder andere te kijken naar:

  • jaarstukken van de jaren voorafgaand aan het ongeval;
  • de vooruitzichten voor uw branche.

Voor het verlies van arbeidsvermogen van de zelfstandige ondernemer geldt hetzelfde als bij een werknemer. Letsel leidt vaak tot (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Mogelijk realiseert u daardoor minder of zelfs helemaal geen omzet meer, waardoor uw resultaat lager uitvalt. Dit kan leiden tot problemen voor u, maar ook voor uw eventuele medevennoten. Of misschien hebt u ter voorkoming daarvan iemand ingehuurd om de werkzaamheden in uw plaats te verrichten. Ook die vervangingskosten drukken op het resultaat en daarmee op uw netto-inkomen.

Er moet worden bepaald wat u voor resultaat zou hebben behaald indien het ongeval niet zou hebben plaatsgevonden. Soms is dit lastig vast te stellen en te berekenen. In die gevallen schakelen wij dan ook een bedrijfseconoom en/of arbeidsdeskundige in. Deze deskundigen kunnen de financiƫle situatie en ontwikkeling van uw onderneming met en zonder ongeval in kaart te brengen.

Mogelijk heeft u recht op een uitkering in het kader van een ongevallenverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering. Soms wil de aansprakelijke partij die uitkering in mindering brengen op de schadevergoeding. Of dat terecht is, is onder andere afhankelijk van de polisvoorwaarden van de verzekering.

Er wordt gesproken van verlies van arbeidsvermogen om te voorkomen dat de Belastingdienst de schadevergoeding aanmerkt als winst uit onderneming. Omdat dit echter soms toch gebeurt, wordt bij de aansprakelijke partij een belastinggarantie bedongen.

Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch